Tomboka

Privacyverklaring en cookiebeleid

Deze privacyverklaring legt uit hoe Tomboka bv, Klein Boom 5, 2580 Putte, België de informatie gebruikt en beschermt die jij aan ons geeft bij een bezoek aan onze website.

Tomboka hecht veel belang aan jouw privacy. Als we je vragen om bepaalde informatie te geven, waarmee je geïdentificeerd zou kunnen worden bij een bezoek aan onze website, dan zullen we deze informatie alleen gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Tomboka kan deze privacyverklaring updaten. Daarom kan je best deze pagina geregeld nalezen en bepalen of je al dan niet akkoord gaat met eventuele aanpassingen. Deze verklaring is van kracht sinds 8 december 1992 en werd herzien op 14 mei 2018 naar aanleiding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Wat we verzamelen

Met jouw expliciete toestemming en medewerking, kunnen we de volgende informatie verzamelen:

  • Naam en functietitel
  • Contactgegevens, inclusief e-mailadres
  • Demografische informatie zoals postcode, voorkeuren en interesses
  • Andere informatie die relevant kan zijn voor klantenonderzoek en/of aanbiedingen

Wat we doen met de verzamelde informatie

We hebben deze informatie nodig om jouw behoeftes beter te begrijpen en om zo een betere service te kunnen verlenen. Meer bepaald voor de volgende redenen:

  • Interne administratie
  • Om onze producten en diensten te verbeteren
  • We kunnen geregeld opt-in e-mails sturen naar het door jou opgegeven e-mailadres, over nieuwe producten, speciale aanbiedingen en andere informatie waarvan wij denken dat je deze interessant zal vinden
  • Af en toe kunnen we jouw gegevens ook gebruiken om jou te contacteren voor marktonderzoek. We kunnen je contacteren per email, telefoon, fax of per post. Bovendien kunnen we ook jouw informatie gebruiken om onze website aan te passen aan jouw interessegebieden

Veiligheid

We verzekeren dat jouw informatie veilig is bij ons. Om te voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot, of dat jouw gegevens bekend worden gemaakt, hebben we de geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures geïmplementeerd.

Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar andere interessante websites. Maar als je via zo’n link onze website verlaat, moet je er wel rekening mee houden dat we geen controle hebben over die andere website. Daarom kunnen we dus niet verantwoordelijk worden gehouden voor de bescherming van de informatie die jij geeft tijdens het bezoek aan die andere website. Wees dus voorzichtig en kijk ook naar de privacyverklaring van de website in kwestie.

Gebruikersnaam en wachtwoord

Als je een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen hebt, dan ben jij verantwoordelijk voor de veiligheid van deze belangrijke identificatiegegevens. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze gegevens, ligt volledig bij de persoon die deze ontvangen heeft. Alle schade die wordt veroorzaakt door frauduleus gebruik, diefstal of verlies van deze gebruikersnaam en wachtwoord, maakt deel uit van jouw aansprakelijkheid. Indien jouw gebruikersnaam of wachtwoord gestolen werden of verloren zijn geraakt, of die mogelijkheid bestaat, dien je onmiddellijk Tomboka te contacteren zodat de nodige maatregelen kunnen genomen worden om eventueel misbruik te voorkomen.

Het beheer van jouw persoonlijke gegevens

Je kan op elk moment de details opvragen van de persoonlijke gegevens die we over jou bijhouden. Dit is in overeenstemming met de Belgische Privacywet van 8 december 1992 en 11 december 1998.

Indien je een kopie wilt van de informatie die we over jou bijhouden, mag je ons contacteren per e-mail of per brief. Indien je van mening bent dat we foutieve of onvolledige informatie over jou bezitten, contacteer ons dan zo spoedig mogelijk. We zullen de aanpassingen onmiddellijk doorvoeren.

In het geval dat we jouw gegevens voor direct marketing doeleinden gebruikten en je dit niet meer wenst, kan je je gratis verzetten tegen het gebruik van jouw gegevens voor direct marketing. Hiervoor kan je je steeds richten tot de Marketing Verantwoordelijke, Klein Boom 5, 2580 Putte, of per email naar info@tomboka.eu.

Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet verkopen, uitreiken of verhuren aan een derde partij. Tenzij we jouw toestemming hiertoe hebben of we door de wet hiertoe verplicht worden. Als jij jouw toestemming geeft, kunnen we jouw persoonlijke gegevens gebruiken om interessante promoties van derden te sturen.

Voor algemene informatie of klachten m.b.t. privacy, kan je contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit (de vroegere Privacycommissie).

Cookiebeleid

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen cookies op de harde schijf van jouw toestel geplaatst worden. Dit zijn eigenlijk hele kleine tekstbestanden. Een cookie geeft ons noch de toegang tot jouw computer, noch tot informatie over jou. Een cookie kan slechts een machine identificeren. Je kan dit trouwens uitschakelen bij de instellingen van je browser.

Wij maken gebruik van zogenaamde ‘Third Party cookies’. Deze zijn niet afkomstig van onze website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in zoals in ons geval Google Analytics. Dankzij deze webanalyse-service kunnen we de inhoud van onze website verbeteren.

Af en toe kunnen we cookies gebruiken om gerichte advertentiecampagnes te voeren in naam van Tomboka. Hiervoor kunnen we diensten gebruiken zoals Google Adwords, Linkedin Ads, Instagram of Twitter Ads.

Onze cookies slaan geen persoonlijke informatie op. De informatie die we verzamelen met deze cookies delen we niet met derden. Echter de feedback van advertenties koppelen we wel terug aan Google Adwords, LinkedIn en Twitter.

Onze contactgegevens

Tomboka bv
Klein Boom 5
B – 2580 Putte
België

Tel.: +32 (0)15 75 42 39
E-mail: info@tomboka.eu

U blijft altijd op de hoogte.

Laat uw e-mailadres achter en ontdek als eerste onze nieuwste beloningsacties.